Subject image

Foto på en modell av kvävebasen tymin, i aluminium, använd av Watson och Crick 1953.

Källa..