Subject image

Kort kvällspromenad i nåderikt bekväma vardagsskor.

cultural landscape