Subject image

Ett litet stycke Tokyo, sett från 150 meters höjd inifrån Tokyo Tower (i nordnordostlig riktning). Det stora skogsområdet strax under horisonten innehåller bland annat kejserliga palatset.