Subject image

Förbi den inre porten, inne på det centrala templets stora torg. Nere till vänster: mor.