Subject image

Del av den i verkligheten aldrig färdigställda analytiska motorns skrivare.

Källa.