Japan 2004, dag 10 13

Subject image

En stenig grop som säkert symboliserar något.