Japan 2004, dag 10 5

Subject image

Noga utvalda stenar att gå på. Utanför ett tehus i Nishidaen.