Japan 2004, dag 11 3

Subject image

Kinkakuji på nära håll.