Japan 2004, dag 11 5

Subject image

Japaner vid busshållplats.