Japan 2004, dag 12 29

Subject image

Mor med dosa.