Japan 2004, dag 12 3

Subject image

Ena halvan av Higashi-Honganji. Den andra var, som antyds här, omgiven av byggnadsställningar som inte var så atmosfäriska.\