Japan 2004, dag 14 8

Subject image

Väl skyddat träd.