Japan 2004, dag 15 8

Subject image

Hiroshima. Kortet är taget från Hotel Granvia, som är sammanbyggt med stationshuset (byggnaden nere till vänster).