Japan 2004, dag 17 6

Subject image

Knappt en själ ute.