Japan 2004, dag 18 15

Subject image

Dags för avfärd.