Japan 2004, dag 18 9

Subject image

En av resans snyggaste bilder, i min mening.

pretty