Japan 2004, dag 19 6

Subject image

Mor med liten lykta. Om man bortser från kon står det "evighet" eller "alla generationer".