Japan 2004, dag 2 4

Subject image

En antydan till myllret av små bostadshus. Från tågen kunde man ibland se landskap med djupa fåror, helt täckta av hus, som om vägarna längst ner eroderat sig fram genom förorterna.