Japan 2004, dag 3 36

Subject image

Böner. (1) Ta en lapp, (2) skriv en bön, (3) knyt ihop, (4) gå till (1).