Japan 2004, dag 3 47

Subject image

Dödsföraktande fönsterninjor vid Hinode-piren.