Japan 2004, dag 3 60

Subject image

"Nakamise shopping arcade", mellan den yttre porten och tempelanläggningens centrala delar. Intensiv kommers.