Japan 2004, dag 4 8

Subject image

Några av Shirō Masamunes verk på en hylla i varuhuset. Appleseed (1985), till vänster, hade just kommit ut i en stor volym med nytt omslag.