Japan 2004, dag 8 15

Subject image

Glatt röd ledstång i trappan mellan helgedomen och torii-porten därnere.