Japan 2004, dag 8 4

Subject image

Kyrkogård på båda sidor om vägen upp till ett av templen.