Japan 2004, dag 8 8

Subject image

Låg utsikt över Takayama, del 1.