Detta är en ickeanonym variant av Secret Santa. Varianten går ut på att en undergrupp paras ihop inbördes genom att deras namn skrivs på samma rad. Sådana par förväntas pyssla om varandra till vardags och väljs bort av algoritmen, så långt det går.

Namn