Malberts algoritm

Slumpgenerator för att ge varandra (och!) få presenter

En implementation av Malberts algoritm för att ordna det så att varje nämnd deltagare slumpvis får i uppdrag att ge en present till en annan deltagare.

Detta är en ickeanonym variant av Secret Santa. Varianten går ut på att en undergrupp paras ihop inbördes genom att deras namn skrivs på samma rad. Sådana par förväntas pyssla om varandra till vardags och väljs bort av algoritmen, så långt det går.

Namn