Sortering av bibelböcker

Bibeln presenterar av tradition sitt innehåll i en helt annan ordning än det skrevs. Här jämförs de två ordningarna.

Kronologisk ordning

Följande lista beskriver båda testamentena i ungefär den ordning de sannolikt skrevs, med hänsyn till att en bok kunde nå sin äldsta bevarade form långt efter det att nästa bok påbörjades. Länkarna går till respektive avsnitt av mina recensioner.

Exakt hur sent den sista förfalskningen är gjord i varje bok är omöjligt att veta. De muntliga traditionerna är i regel äldre än böckerna, men hur gamla går inte heller att säga med säkerhet. Psaltaren är inte med på listan för att den redigerades ihop under många hundra år.

Presentationsordning

Detta enligt Bibel 2000.

Gamla testamentet

Observera att den hebreiska bibeln har en annan, marginellt rimligare ordning än den som anges här.

Nya testamentet