Älvalandet

Subject image

Illustration av Valère Bernard, föreställande en heroisk kvinna med fackla och kniv, hjälpt av ormar och en fågel.

Källa.