Amidadō i Nishi Honganji

Subject image

Vy genom Amidadōmon till den mindre av templets två stora hallar. Till vänster i förgrunden syns en mall för fotografering av besökande barn, med dagens datum. Texten på grön bakgrund lyder “Vi kom och besökte den ärade Shinrans tempel, Nishi Honganji” (親鸞様のお寺西本願寺にお参りました). Barnen i mallen är templets två maskotar, Putora (från sanskrits putra) och Putori (putri).

Nishi Honganji