Byggnader vid Pall Mall, 1814

Subject image

Fasader i svartvitt.