Cockaigne

Subject image

Tavlan “Das Schlaraffenland” av Pieter Bruegel den Äldre, 1567.

Källa..