Den fjärde sektionen av stenen från Rosette

Subject image

Kurviga skrivtecken.