Engelsmän i Indien har dechiffrerat utdöda skriftspråk

Subject image

Tavlan 'View of the Ugneswur Ghat, Benares', av James Prinsep, 1825.

Källa..