Ett mynt från Emesa visar stenen El-Gabal

Subject image

Båda sidor av ett bronsmynt.

Källa..