Evangelion-hangar

Subject image

Den här utställningen är rörlig. Varje Evangelion flyttas en och en från hangaren till uppskjutningsrampen i bakgrunden och hissas snabbt upp genom var sitt schakt, som i TV-serien.

För en närmare titt på de mänskliga figurerna, se Markpersonal framför EVA-01.

mecha