Fabriksruin i Maisaka

Subject image

Gamla nät hänger kvar här, omedelbart söder om Vattenhelgedomen i Maisaka.