Germania

Subject image

Allegorisk fresk av Philipp Veit, föreställande Germania.

Källa..