Hannahs och Johans bröllop 20

Subject image

Som om det vore målat i olja på 1700-talet.

pretty cultural landscape