Hannahs och Johans bröllop 31

Subject image

Några hundra år tidigare ska man ha kunnat se domkyrkan i Uppsala vid horisonten längs den här vägen. Lyckligtvis är ön inte fullt så kal längre.

cultural landscape