Hannahs och Johans bröllop 36

Subject image

Vägen in mot ruinen av en park av förfalskade fornminnen. Fotografen var dock tvungen att vända för frukost.

cultural landscape