Horvacz treenighet

Subject image

Venndiagram av kosmos. Tre cirklar i 120° rotationssymmetri representerar den materiella verkligheten, Älvalandet och umbran.

Creative Commons