Instruktioner för KVK-blandare

Subject image

“Hur du använder en dusch av termostattyp”. Uppklistrad under blandaren på hotellet Kyōmachi Rikyū Higashi Honganji i Kyoto. Ett fulländat exempel på teknisk illustration och dokumentation för en bred publik. Den högra halvan inleds med rubriken “Undrar om den är trasig?”

pretty