Kurbitsmåleri

Subject image

Ålderstrappan, kurbitsmåleri av Winter Carl Hansson utfört 1799.

Källa..