Longinus lans på Small Worlds

Subject image

Vapen vid början på Small Worlds Evangelion-utställning.

mecha