Mossklädd stock i Shōsei-en

Subject image

Den här vattenfyllda, sönderfallande stocken låg i dammen nära Minamoto no Tōrus pagod. Hela den norra delen av dammen var avskärmad och täckt av vegetation 2023. Undrar om det är samma gren som jag såg 2004, när vattnet var mer öppet.

Shōsei-en