No put around here

Subject image

Engrish i stadsmiljön, Kyoto. Skylten sitter lågt på ett staket. Texten betyder egentligen att en brandstege fälls eller firas ner hit, så ställ ingenting i vägen.