Papés demon

Subject image

Illustration till psalmbok av Frank Cheyne Papé: en demonisk figur sitter på ett liks bröst.

Källa.