Shōyas femtonde april

Subject image

Montage från första minuten av A Silent Voice (2016).

Kronologisk ordning från vänster till höger, därefter topp till botten.