Solnedgång över Hamanako

Subject image

En av bilbroarna över Hamanako, med bergen som bakgrund, sedd från hotellet.