Taka-ishigaki i Shōsei-en

Subject image

Shōsei-ens broschyr säger bara det uppenbara om den här muren: Att i den ingår sten från olika källor, inklusive takplattor, kvarnstenar, hörnstenar, långa block av den sort som används i broar, och obearbetad sten från bergen. Den heter också bara “Höga stenmuren”, Taka-ishigaki (高石垣).

Shōsei-en